Svampinfektion Bilder

Systemisk svampinfektion Pictures Här är några system svampinfektion bilder och detta bör ge dig en mycket bra idé hur allvarlig svampinfektioner kan bli. Detta är inte menat att skrämma dig, det är bara att informera dig om vad candida och andra svampar är kapabla att göra om de tillåts komma ur kontroll. Detta är en röntgenbild av en patient med en tidigare akut svampinfektion i lungorna. Lägg märke till de vita lesioner i lungorna som orsakas av svampar. De se som små vita prickar mot svart på insidan av lungan….

Read More