Line – math definition ord – Math Open Referens

En geometrisk mål som är omedelbart, oändligt längtar och gränslöst gles. Prova denna Hale den orangish prick på P eller Q och se hur avgränsningen PQ fungerar. I chassit ovan, passerar ockupationen PQ gjort punkterna P och Q, och släcks i båda riktningarna ständigt, och är helt heterosexuella. En ockupation, strikt hålla tal, har inga ändar. Ett jobb är endimensionell. Det har chiffer bredd. Om du ansluter ett jobb med en penna, skulle examen med ett mikroskop fastställa att pennan skrapa har en mensurable bredd. Pennan jobb är knappast ett…

Read More