Ord för avhandlingar Guide innehåll och resurser – Microsoft Word 2010 och 2013 för avhandlingar

Microsoft Word 2010 och 2013 för avhandlingar Introduktion Få hjälp Förändringar i 2010 tips videoinnehåll Infoga fotnoter och slutnoter Använda bilder, diagram och andra icke-textobjekt Sätta Texter Använda korsreferenser Tillämpa och välja en stil modifiera Styles Modifiera rubrik 1 Exempel Ställa Marginaler Ställa en två-tums Marginal Använda Styles Anpassa din Numbers Outline numrering i bilagorna Lägga sidnummer general information Använda sektioner för att kontrollera sidnumrering Bryta sambandet mellan sektionerna Lägga till sidnummer Skapa en Landscape avsnitt Koppla landskaps avsnitt Lägga sidnummer till liggande sidor Skapa en automatisk innehållsförteckning Skapa Automatiska…

Read More