Vaccin Information Statement365

Pneumokock konjugerad (PCV13) VIS Pneumokock konjugerad Vaccinum: Vad du utarmning att leva Varför får immuniseras? Inokulering kan skydda både barn och vuxna från pneumokocksjukdom . Pneumokocksjukdom orsakas av bakterien som kan sprida sig från dödligt individ gjort slutar tangent. Det kan rörelse öroninfektioner, och det kan dessutom leda in till mer farliga infektioner i: Lungor (lunginflammation), Härstamning (bacteriaemia), och Beläggning av psyket och spinal manchester (meningit). Pneumokockpneumoni är nästan plebejiska bland vuxna. Pneumokockmeningit kan rörelse dövhet och intelligens ont, och det dödar cirka 1 tiddler i 10 som kvist. Vem…

Read More