Nya testamentet Canon

NT normalt delas in i fyra huvuddelar (evangelier, agerar, brev, Apocalypse), även om tjugoen "Brev" är bäst delas in i tre olika underkategorier: I) Fyra "evangelier": "Goda nyheter" om Jesus Kristus; upphovsmanna hänföras till fyra "evangelister"; berättande porträtt av Jesus skrivna för olika tidiga kristna samfund; liknar gamla biografier i formen (utan annorlunda från modern biografier): De synoptiska evangelierna : Matthew (28/1071/18345) Mark (16/678/11304) Luke (24/1151/19482) Den fjärde evangeliet : John (21/879/15635) II) En "akter": en partiell berättelse hänsyn till tillväxten av den tidiga kyrkan, en fortsättning på Lukas evangelium;…

Read More