Summoner s Rift

Summoner s Rift versioner sommar Version Det är standard och första versionen släpptes på kartan. vinter Version En variant av den regelbundna Summoner s Rift med en vinter säsongs varianter, utformade för Snowdown down event 2009. Denna version var en permanent alternativ innan den ersattes med hösten version november 2010. Det var också under 2010 Snowshowdown. ersätter hösten versionen tillfälligt och gjorde en återgång till 2011 Snowshowdown i december 2011. En uppdaterad version kommer att återvända till 2016 Snowshowdown. Vinter versionen av Kallat s Rift har några skillnader: En mestadels…

Read More